خمینی و خامنه‌ای و تاج‌زاده

مصطفی تاج‌زاده با نوشتن نامه جدیدش «۱۰ تفاوت امام با آقای خامنه‌ای» نشان داد که هنوز چون دیگر همکاران جنایتکارش شیفته و واله خمینی این سوپر دیکتاتور فاشیست و مرتجع است و با وقاحت این جنایتکار را خادم آئین و میهن و مردم می‌خواند.

البته او با عوامفریبی می‌پذیرد که در «دوران طلایی امامش» اشتباهاتی هم شده است:
« آن چه پس از عملیات مرصاد انجام شد، غیرقانونی بود. پذیرفته نیست برای زندانیانی که محاکمه و محکوم شده اند، بدون ارتکاب جرم جدید حکم جدیدی صادر و اجرا شود. به باور من جمهوری اسلامی یک پوزش خواهی و حلالیت طلبی به خانواده های آنان بدهکار است که گذشت زمان آن را منتفی نمی کند. به عکس برای تثبیت نظام این امر واجب و ضروری است.»
این بی‌شرف می‌خواهد سر و ته جنایت‌های غیر انسانی که به فرمان خمینی معلون داعشی در زندان‌های آن دوران انجام شد را با یک «پوزش خواهی و حلالیت طلبی» هم بیاورد و تازه این را هم برای «تثبیت نظام» جنایتکارش می‌خواهد!

این جنایتکار اصلاح‌طلب و همکارانش زمانی که در قدرت بودند برای سالیان دراز همراه خمینی، یاور و طراح و آمر و عامل بودند در استبداد شیعه و سرکوب و شکنجه و جنایت و قانون‌گریزی و حماقت و حماقت و حماقت، و حالا از درون زندان، دم از حقوق زندانیان و قانون می‌زند.

پایان سخن مصطفی تاج‌زاده بسیار جالب است، او از خامنه‌ای رفع حصر همکارانش را می‌طلبد تا با انجام آن دعای خیر خود را نثار وی نماید.

یاد محمد نوری‌زاد افتادم با این اختتامیه درخشان!

ختم کلام این جماعت
در واقع هیچ تفاوتی بین خمینی و خامنه‌ای نیست، اگر جماعت اصلاح‌طلب رانت و بهره خودشان را داشته باشند در قدرت و غارت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر