جنبش شعار نویسی - اندک اندک جمع مستان می‌رسند

امروز، برای بار چندم، در هنگام تردد در یکی از خیابان‌های تهران برچسبی از شعار نویسان جنبش برانداز یک‌درصدی‌ها ملاحظه کردم.

در این برچسب ضمن معرفی تلویزیون دیدگاه بر علیه نظام مستبد و جنایتکار مذهبی ایران شعار داده شده بود.

می‌دانیم که عوامل و مزدوران و جیره‌خواران و همراهان و همکاران نظام تاب تحمل تبلیغاتی این چنین را ندارند و تمام سعی‌شان را می‌کنند تا این چنین برچسب‌هایی را که حکایت از وجود نیروهایی مصمم و فعال و مبارز و شجاع برای برچیدن عملی این نظام می‌دهد، هر چه سریعتر پنهان کنند تا دیگر ناراضیان را به تحرک و فعالیت و امیدواری نکشاند.

از نظر آماری که نگاه کنیم احتمال اینکه یک از ده میلیون تهرانی برچسبی بزند و بعد من که یکی دیگر از آن ده میلیون نفر باشم آن برچسب را با توجه به حذف و زدودن سریع شعارهای خیابانی ببینم بسیار بسیار بسیار اندک است مگر اینکه گمان را بر این پایه بگذاریم که بسیار بیش‌تر از یک از ده میلیون‌ نفر فعال باشند.

نکته مفید شعار نویسی در کشوری که انبوه ناراضیان دارد سرایت پذیری و تکثیر آن است. هر شعاری که نوشته شود حتی اگر یک نفر دیگر را به شعار نویسی بکشاند، دیری نخواهد شد که شعارهای ضد حکومتی در و دیوار سراسر کشور را خواهد پوشاند، و در پی آن، گام‌های موثر بعدی با شجاعت و امید بیشتری برای سرنگونی این حکومت جنایتکار بر داشته خواهد شد!

مطلب مرتبط:
جنبش شعار نویسی - از من و تو حرکت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر