چرا مردها عاشق پستان زن‌ها هستند

ماه مبارک رمضان است و بر مردان مسلمان هیز روزه‌دار واجب است که چشمشان را درویش کنند و از رصد پستی و بلندی اندام خانم‌ها پرهیز کنند، اما مگر می‌شود؟!

جان دلم برایتان بگوید که چشم مردان همیشه مسحور سینه و باسن زنان بوده و است و خواهد بود، و این موضوع رابطه مستقیمی دارد با بزرگی و کوچکی این بخش‌های نرم و گرم و نیز حرکت و تب و تابشان.

درست‌تر بخواهیم بگوییم، نباید بگوییم همیشه، و باید بگوییم از حدود دو میلیون سال پیش بود که برای حفظ نسل انسان‌ها این نیروی جاذبه در مردان نهادینه یا سرشته شد!

غریزه
یکی از غریزه‌هایی که مادر طبیعت [یا هرچیز دیگری که شما به آن اعتقاد دارید] در بدن انسان سرشته است مجموعه رفتاری است که به قصد تولید مثل و بقای نسل برنامه‌ریزی شده‌اند، و از جمله این رفتارهای ناخودآگاه، کشش جنسی مرد و زن به همدیگر است، همراه شاخ و برگ بسیار، که بدلیل احترام به ماه مبارک و دیگر محذورات، مطلب هرس شده خدمتتان عرض می‌شود.

بقا
دو نکته مهم و مرتبط در جهت حفظ بقا، تولید مثل است و تغذیه. موجودی مناسب زاد و ولد خواهد بود که تندرست باشد، و موجودی تندرست خواهد بود که تغذیه مناسب و کافی داشته باشد.

از همین رو، مادر طبیعت همه جانداران را آنگونه برنامه‌ریزی کرده که در تولید مثل و یافتن زوج مناسب، سلامت و چابکی و زیبایی را خواستار باشند تا جانداران ناقص یا ضعیف یا زشت یا بیمار از چرخه تولید مثل کنار مانند و نسل‌های آینده قوی‌تر، تندرست‌تر و زیباتر گردند و شانس باوری و ماندگاری کودکان بیشتر شود.

پستان‌های درشت و برجسته و آبدار نشان از تندرستی و آمادگی باروری زنان دارد و مادر طبیعت کشش و جذب به آن را در مغز مرادن نهادینه نموده است.

از آن‌سوی، زنان نیز، به کمک بخش‌های برجسته و لرزانشان این شانس را خواهند داشت تا مردان قوی‌تر و تندرست‌تر و زیباتر را بسوی خود جذب کنند و این دو مورد، هم بقا را ممکن می‌ساخت و هم در ارتقای و بهبود نسل‌های بعدی موثر است.

دوران شیرخوارگی
مردان و بسیاری از زنان عاشق لیسیدن و بازی کردن با پستان‌ها هستند، این شیدایی ریشه در دوران کودکی دارد، و پستان‌های گرم و پر شیر مادر، مکانی امن و مطمئن برای زندگی و زنده ماندن و برطرف کردن نیازهای نخستین بشر می‌باشد.

بهترین دوران همه کودکان مربوط می‌شود به ماندن در کنار آن دو منبع گرم و گوارای حیات بخش، و این کشش بصورت پنهان با انسان‌ها می‌ماند و بخشی از راز داستان نیروی جاذبه پستان‌ها خواهد بود.

پوشندگی و حدیث موثق
و جدم از جدش شنید و جدش از جدش شنید و جدش از جدش شنید، و... تا برسد به یک جدی که در پشت تخته سنگی پنهان بود و از زبان جبرئیل شنید که برای محمد می‌گفت که:
«به زنان خود بگویید که پستان‌هایشان را بپوشانند، که در پوشیدگی جذابیتی نهفته است که در برهنگی نباشد»!این مطلب ویژه ماه مبارک رمضان نگاشته شد!
-------------------------------------------------------------------------


پستان و اسلام
برای اینکه از این حال و هوای روحانی ماه مبارک خارج نشویم، اشاره‌ای اجمالی می‌شود به پرسش و پاسخی مرتبط:

یک بنده خدایی پرسیده: چرا گنبد همه مساجد به شکل پستان زنان هستند؟

یک بنده خدای دیگری پاسخ داده:
Breast shape dome is made for that bastard pedophile who, wil see from sky,get attracted towards the breast, and come down on earth, to screw their ammi

بدلیل واژه‌های بی‌ادبی این پاسخ واهانت به الله و پیروانش، متن آن ترجمه نشد! 
-----
تصویر از هنرمند ترک خانم Ekin Kilic 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر