و زمین هنوز می‌چرخد


چهارصد سال پیش در دادگاهی که توسط قدرتمداران وقت: کلیسا برپا شد گالیله دانشمند و ستاره شناس را مجبور ساختند تا اعتراف کند که:

در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده‌ام و در حالی که کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای خود لمس می‌کنم توبه می‌کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار می‌کنم و آنرا منفور و مطرود می‌نمایم.

اما زمین بی اعتنا به این کژاندیشان به دور خود و به دور خورشید همچنان می‌چرخد و گالیله هنوز دانشمندی بزرگ است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر