پنج سالگی جیمیل

 5 years of Gmail

پنج سالگی جیمیل پنج سال گذشت، از روزی که جیمیل یرای اولین بار پست اللکترونیک خود را در اختیار عام قرار داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر