در چند و چون رجل سیاسی

به استناد ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوری، شرط اول برای ثبت نام کاندید های رياست جمهوری، رجال سياسی و مذهبی بودن می باشد.

اما بعضی‌ها بد نمی دانند که برای خوشامد بعضی‌های دیگر یا منافع جنسی خود،  این رجل بینوا را از مردی ساقط کنند:

جناب عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر فرموده‌اند: شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده ...، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد...

خانم عفت شریعتی کوهبنانی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار فرارو فرموده‌اند: من فکر می کنم رجل سیاسی معنی وسیع تری دارد نه اینکه فقط مرد یا زن مطرح باشد ...

خانم صديقه وسمقی استاد فقه و حقوق در گفتگو با خبرنگار ایلنا فرموده‌اند: به علت ابهامی كه در اين واژه وجود دارد برخی از آن تعبير می كنند كه رييس جمهوری فقط بايد مرد باشد و گروهی ديگر هم با توجه به پشتوانه فكری خود اين واژه را به زن و مرد تعميم می دهند...

‌ ما که فکر نمی کنیم هیچ ابهامی در مرد بودن این رجل سیاسی وجود داشته باشه و می دانیم که برای زنان کلمات عربی دیگری وجود دارد. اما اگر مسئله این است که رجال سیاسی مشکل جنسی دارند و یا دو جنسی هستند و یا شک و شبهه‌ای در وجود چند گرم گوشت معروفشان است، از بحث این وبلاگ بدور است و ترجیحا آقایان اطبا با معاینه دقیق تری باید پاسخگوی این مسئله باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر