سیما در سال اصلاح الگوی مصرف

قسمت دوم: چه کنیمسیما

وجود کانال های متعدد سیما و برنامه های شاد و غمگین  و علمی و آموزشی  و ورزشی و خبری مغایر با اهداف سال اصلاح الگوی مصرف می باشد و سبب میشود تا در این راستا مردم انقلابی به جای خوابیدن و مصرف برق و انرژی کمتر، اوقات بیشتری را کنار سیما داشته باشند. لهذا پیشنهاد می گردد در سال اصلاح الگوی مصرف، سیما منحصر به یک کانال لحاظ گردد و این کانال روزانه شش ساعت و در ساعاتی که افراد کمتری در خانه بسر می برند برنامه پخش کند: دو ساعت آموزش مسائل دینی، دو ساعت اخبار و گزارش های خبری، یکساعت آگهی و انتظار و یکساعت راز بقا.

قسمت اول: سیمای نوروزی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر