عابران پیاده بدانند

طبق ماده هشت قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانها جز از نقاطی كه خط كشی شده و مخصوص عبور عابر پياده است عبور نمايد متخلف شناخته می شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين نامه می باشد و در صورت تصادف با وسيله نقليه موتوری راننده وسيله نقليه مسئول شناخته نمی شود. گذرگاه عابر پياده

در تبصره این ماده آمده است :

اگر تصادفی بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگی داشته و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمائی و رانندگی از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهی نمايند ، مسئوليت جزائی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد . . .

عابر ولو شده

نمی دانم چند درصد از عابران پیاده بخصوص آنهایی که برای عبور از نرده های وسط خیابان بالا می روند با این قانون آشنایی دارند، اما خطاب به آنهایی که می دانند و عمداً قانون را زیر پا می گذارند میگویم : شما تنها با جان و تندرستی خود بازی می کنید بازی خطرناکی که خانواده تان نیز  ناخواسته  در باختتان با شما شریک خواهند شد .

این اخطار شامل موتور سواران شجاعی که بدون کلاه ایمنی در خیابان و پیاده رو می تازند و قانون و حقوق همشهریان خود را به سخره می گیرند نیز می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر