خودروی ملی

خود روی پر سرو صدایی که از بنزین و گاز برای حرکت استفاده کند در شرایطی که آلودگی هوا به بیماری و مرگ انسان و طبیعت منجر می شود و هدر دادن منابع ملی که می توان استفاده بهینه ای از آن به عمل آورد خودروی ملی نام نخواهد داشت .

خود روی ملی در شرایط فعلی، خود رویی است کاملا برقی، با بدنه سبک و مقاوم، در اندازه های یک نفره و دو نفره و چهار نفره و ده نفره و بیست نفره و چهل نفره … و البته با قیمتی بسیار بسیار ارزان و خدمات واقعی پس از فروش.خودروی ملی یعنی چهتا نظر شما چه باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر