تلفظ و نگارش نام‌های خارجی

پیشنهادی برای تاسیس سایت بانک ترجمه

در ترجمهٔ نوشته‌های دیگر زبان‌ها به فارسی، یافتن تلفظ و نگارش درست یا نزدیکتر نام‌های خارجی یکی از مشکلات رایج مترجمان می‌باشد. مثلا در برابر نام George از بین نام‌های رایج کدام را باید برگزید: جورج یا جرج یا جرجیس یا یوری یا گرگ یا ژرژ‌؟ در برابر Joseph کدام یک: یوسُف یا یوسِِف یا جوزف یا ژوزف یا خوزه‌؟

در برخورد با نام‌های بیگانه و نا آشنا چه باید کرد؟ برای اصطلاحات جدید علمی و اقتصادی و سیاسی و غیره باید معادل سازی کرد یا عینا آن اصطلاحات را به خط فارسی نگاشت و با چه تلفظی‌؟

صرفنظر از ظرفیت هر زبان‌، با توجه به امکانات فضای جهانی اینترنت باید سایت بانک‌هایی را به امر ترجمه و استاندارد سازی اختصاص داد که یکی از وظایف این سایت‌ها نگارش و تلفظ استاندارد نام‌های مردم و شهرها و کشورها و دیگر اماکن و نام شرکت‌ها و سازمان‌ها و احزاب و کتاب‌ها و فیلم‌های سراسر کره خاکی به خط و زبان فارسی برای استفاده عمومی و همگانی باشد و نیز یافتن یا ساختن معادل‌هایی مناسب برای مناسبت‌ها و ابزار و اصطلاحات علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی قدیم و جدید ونیز اصطلاحات روز و مهمتر از همه تشویق عام در کاربرد این اسامی.

این سایت بانک‌ها می‌توانند زیر نظر دانشگاه‌ها و موسسات مستقل علمی و یا با همکاری آنها شکل گیرند و اداره شوند و نرم افزار‌های ترجمه را تولید و ارتقا دهند. استادان و مربیان و مترجمان و روزنامه نگاران و سایت‌های خبری و غیره باید بکوشند تا ضمن استفاده از این واژه‌های استاندارد شده آنها را ترویج دهند و همگانی سازند.

این سایت بانک‌ها می‌توانند با کمک فارسی زبانان متعهد سراسر جهان گسترش یابند.

پی نویس اول‌: بنظر شما برای ترجمهٔ کلمات و عبارات و سایت‌ها به زبان فارسی باید منتظر گوگل ماند؟

پی نویس دوم‌: سایت ویکی پدیا صفحه ای دارد به نام نگارش نام‌های خارجی که در آن تعداد محدودی نام‌های فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و هلندی و ایتالیایی و اسپانیایی و روسی را به خط فارسی ارائه کرده است.

Inogolo

پی نویس سوم‌: با وارد کردن اسامی اشخاص و مکان‌های دیگر کشورها - به خط انگلیسی - در کادر جستجوی سایت Inogolo می‌توان تلفظ آوایی بسیاری از آنها را به انگلیسی مشاهده نمود و حتی شنید‌.

پی نویس چهارم: بجای سایت بانک ترجمه می‌شود دنبال عباراتی مهجور یا نو ساخته گشت، چون تاردان برگردان، به هر حال اشکال نبود یا مهجور بود چنین عباراتی از نبود چنین خدماتی ناشی است یا جدی نگرفتن و نپرداختن به آن یا اهمال .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر