برف

برف می بارد.
شاد می سازد ذرّه ذرّه اش،
ذرّه ذرّه‌ام را،
و ذرّه ذرّهٔ‌ات را،
وذرّه ذرّهٔ اویی،
که دلدادهٔ سپیدی‌ست
.

برف می بارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر