تجسم کنید: شهر پاک

اگر برای شهر پاک و مشکل ترافیک نقشه ای ندارد یا توانش را ندارید یا مسائل دیگری را مهمتر می شمارید، یا می پندارید ما که رفتنی هستیم این باشد برای آنها که می آیند، پیشنهادی دارم:
این پیشنهاد نمی تواند مشکلی را که به این حد بزرگ شده حل کند، اما نباید بی تفاوت از کنارش رد شد.
تجسم کنید چهارچرخه هایی سبک و آلومینیومی با سقف های برزنتی یا نایلونی که تمامی سرنشینان باید پدال های جلویشان – دستی یا پایی یا هر دو – را بحرکت در آوردند تا چهارچرخه ها به حرکت در آیند . این چهارچرخه ها را می توان بگونه ای طراحی کرد که تا شوند و جای کمی را برای پارک اشغال کنند. حتی می توان اتوبوس و مینی بوس هایی را تجسم کرد که با نیروی ماهیچه های مسافران در حرکتند. بی نیازی این چهارچرخه ها به سوخت و کمک به هوای پاک و ورزش و تندرستی  سرنشینان، مسائل اندکی نیستند.
همزمان با تولید چهارچرخه ها و دوچرخه ها و فرهنگسازی مناسب باید با تعطیلی تولید پژو و پراید و سمند و امثالهم به سمت تولید و واردات خودروهای برقی و خورشیدی گام بر داریم و اینها حداقل کاریست که امروز باید انجام دهیم .
از طرفی دو گونه آینده قابل تجسم است :
آینده ای در دست مدیران فهمیده و شهر هایی مدرن و بهینه  با انواع خودرو های برقی پرنده ؛
آینده ای که حاکمان جنگ افروز و عقب مانده و انحصارطلب  آن را می سازند، شهرهایی تیره و تار و مخروبه و تردد اسب و قاطر و گاری و دوچرخه و چهارچرخه ها در خیابانها.
چهارچرخه های داستان ما می تواند در هر دو آینده در رفت و آمد باشند.
حالا چرا گرفته اید، تجسم کردن که خرجی ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر