چاق ترین مرد جهان

آدمهای چاق زندگی تلخ ومشقت بار و کوتاهی دارند . . .
چاق ترین مرد جهان   جان براور مینوچ John Brower Minnoch - متولد ۱۹۴۱ متوفی ۱۹۸۳ - سنگین ترین مرد ثبت شده تاریخ می‌باشد‌، بالاترین حد وزنش حدود ۶۳۵ کیلوبود‌، وزن بسیار بالا و سلامت اندک و فقدان تحرکش مانع جدی از توزین وی می‌شد و این حد تنها تخمینی نزدیک به واقعیت می‌باشد.
وی در دوازده سالگی ۱۳۲ کیلو و در بیست و دو سالگی با قد یک متر و هشتاد و پنج ۱۷۸ کیلو وزن داشت و در سی و هفت سالگی دکتر رابرت شوارتز وزنش را بالغ بر چهار صد کیلو برآورد نمود. جان براور مینوچ در چهل و دو سالگی با وزن ۳۶۲ کیلو جان به جهان آفرین تسلیم نمود‌.

چاق ترین زن دنیا
خانم کرول یجر Carol Yager یکی از فربه ترین مردم تاریخ پزشکی‌، در چاق ترین زن دنیا سال ۱۹۶۰ بدنیا آمد و در سی و چهار سالگی از دنیا رفت‌. او حدود یک متر و هفتاد سانت طول داشت و زمانی که بیشترین وزن را داشت وزنش بالغ از هفتصد کیلو می‌شد‌. در سال ۱۹۹۳ به بیمارستان رفت و متجاوز از دویست وسی کیلو از وزنش را با پرهیز غذایی کاست‌، اما در بازگشت به خانه وزن از دست داده را باز یافت‌. در سال ۱۹۹۴ در اثر از کار افتادن کلیه اش درگذشت‌. هنگام مرگ ۵۴۴ کیلو وزن داشت‌. همانند بسیاری از افراد بالای چهارصد کیلو از آنجا که ماهیچه هایش به دلیل ضعف بنیه آنقدر قوی نبودند تا او را بحرکت در آورند‌، قادر به ایستادن یا راه رفتن نبود‌. برای مراقبت های بهداشتی حرفه ای از یاری دوستان و دخترش و دیگر افراد خانواده و بسیاری از کسانی که روزانه بدینش می‌آمدند بهره می‌جست.

سنگین ترین مرد زنده دنیا
مانوئل اورایب گرزا Manuel Uribe Garza سنگین ترین مرد زنده دنیا سنگین ترین مرد زنده دنیا متولد یازدهم ژوئن ۱۹۶۵ کشور مکزیک می‌باشد‌. پس از رسیدن به بالاترین وزنش ۵۶۰ کیلو در سال ۲۰۰۱ و ناتوان شدن از ترک رختخواب ، با کمک دکترها و متخصصان تغذیه و پرهیز غذایی‌، کوشید تا از وزن حود بکاهد‌. اورایب در دهه نود هنگامیکه در کشور امریکا بکار تعمیر کامپیوتر مشغول بود به خوردن پیتزا و همبرگر خو گرفت و عادت به خوراکهای فاقد ارزش غذایی باعث شد تا در برگشت به مکزیک با تناول ساندویچ های چرب به وزن ۵۶۰ کیلویی سوق داده شود.
از سال ۲۰۰۶ با پرهیز غذایی متشکل از گریپ فروت و املت سفیده تخم مرغ و ماهی و مرغ و سبزیجات وبادام زميني توانست مقدار ۲۳۵ کیلو از وزنش بکاهد. اینک ۳۲۵ کیلو وزن دارد اما هنوز قادر نیست پاهای ورم کرده خود را تکان دهد. اورایب امیدوار است تا سال ۲۰۱۰ وزن خود را تا ۱۲۰ کیلو کاهش دهد.
او می‌خواهد از شر رختخوابش رهایی یابد و با سخنرانی در مورد منافع تغذیه سالم زندگی کند. « ایمیل های بسیاری بدستم می‌رسد از مردمی که می‌گویند از پیشرفت من امیدوار شده اند‌، می‌خواهم دنیایی با تغذیه سالم فراهم کنم. من در مقابل مردمی که خوراکی های فاقد ارزش غذایی را می‌فروشند قرار ندارم ولی شما باید به این آگاهی برسید که این ها را نخورید.»
نام اورایب دو بار در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است، یکبار در ژانویه  سال ۲۰۰۶ به عنوان سنگین ‌وزن‌ترین مرد جهان و بار دیگر در مارس سال  ۲۰۰۷ به عنوان مردی با بیشترین کاهش وزن.


اورایب در اکتبر سال ۲۰۰۸ با کلودیا سولیس Claudia Solis زنی که به یاری او موفق شد از وزن خود را بکاهد ازدواج کرد.
ترجمه گزیده ای از Wikipedia و China Daily و Stuff

۱ نظر:

  1. بلامثقفکطمرگث45حطر جثفمرممیبمیببلمعغ

    پاسخحذف